top of page

מפגשים עם דפוסי התקשרות (Attachment)

הכלים שיוצעו במפגשים ישלבו בין תרגולים של מודעות סומאטית (גופנית) לוויסות מערכת העצבים ובין חוויות מתקנות של היקשרות כדי לסלול את הדרך חזרה לעבר היקשרות בטוחה.

 

המפגשים מיועדים לכל המבקשים להכיר, להתנסות ולהעשיר את הבנתם על סגנונות ההיקשרות של עצמם ושל זולתם.

 

המפגשים לימודיים ולא טיפוליים. ככאלה אנו מבקשים שיבואו לקורס מי שהיכולת לוויסות רגשות סוערים מצויה ברשותו. המפגשים אינם מהווים תחליף לטיפול.

 

המפגשים יתקיימו חלקם אונליין בזום וחלקם מוקלטים מראש לצפיה בין 

בני אנוש מחווטים במקור להיקשרות בטוחה.

תיאוריית ההיקשרות שהוצגה על ידי בולבי (1969) עסקה במקורה בהתפתחותם של ילדים ובתפקיד המכריע שיש בה לקשר בין הורים לילדים. אולם בשנים שחלפו מאז פורסמו ספריו של בולבי קם גוף מחקרי מקיף העוסק גם בהשפעתה של מערכת ההיקשרות על חייהם של אנשים מבוגרים. מחקר זה מוכיח עד כמה מערכת ההיקשרות נשארת פעילה לאורך כל חייו של האדם, והיא משפיעה על יחסיו הרומנטיים והזוגיים, על דינמיקות בתוך משפחות, על היבטים שונים של עולם העבודה והלימודים ועוד (בסיס בטוח, ג’ון בולבי, עם עובד 2016).

בסביבה מוקדמת המכווננת לצרכיו של הפעוט והנענית לו באופן מיטיב, צפוי ועקבי מתפתחת היקשרות בטוחה – היקשרות בה מגשים הילד את מלוא הפוטנציאל המולד שלו. זוהי סביבה בה מתפתחת בילד (ויותר מאוחר במבוגר) תחושה בסיסית של אמון, בטחון והגנה, אשר מביאה להתפתחות נוירולוגית אופטימאלית המטפחת יכולת לקשר, לנחמה, לויסות ולחוסן, ובה יש לילד תחושת עצמי גופנית-נפשית שלמה המשחררת אותו לנוע בחופשיות בין קשר ובין לבדיות החוקרת את העולם בסקרנות, במשחקיות ובהנאה.

 

בסביבה מוקדמת בלתי מכווננת, מזניחה, לא עקבית, מפחידה, פולשנית  או פוגענית מתפתחת היקשרות לא בטוחה – נמנעת, אמביוולנטית וחסרת ארגון. לכל אחד מסגנונות אלה מופעים אופייניים משלו, ויחד עם זאת בכל אדם מתקיימים מאפייני היקשרות הייחודיים לו/לה.

 

הכלים שיוצעו במפגשים ישלבו בין תרגולים של מודעות סומאטית (גופנית) לוויסות מערכת העצבים ובין חוויות מתקנות של היקשרות כדי לסלול את הדרך חזרה לעבר היקשרות בטוחה.

 

המפגשים מיועדים לכל המבקשים להכיר, להתנסות ולהעשיר את הבנתם על סגנונות ההיקשרות של עצמם ושל זולתם.

בסביבה מוקדמת המכווננת לצרכיו של הפעוט והנענית לו באופן מיטיב, צפוי ועקבי מתפתחת היקשרות בטוחה – היקשרות בה מגשים הילד את מלוא הפוטנציאל המולד שלו. זוהי סביבה בה מתפתחת בילד (ויותר מאוחר במבוגר) תחושה בסיסית של אמון, בטחון והגנה, אשר מביאה להתפתחות נוירולוגית אופטימאלית המטפחת יכולת לקשר, לנחמה, לויסות ולחוסן, ובה יש לילד תחושת עצמי גופנית-נפשית שלמה המשחררת אותו לנוע בחופשיות בין קשר ובין לבדיות החוקרת את העולם בסקרנות, במשחקיות ובהנאה.

בסביבה מוקדמת בלתי מכווננת, מזניחה, לא עקבית, מפחידה, פולשנית  או פוגענית מתפתחת היקשרות לא בטוחה – נמנעת, אמביוולנטית וחסרת ארגון. לכל אחד מסגנונות אלה מופעים אופייניים משלו, ויחד עם זאת בכל אדם מתקיימים מאפייני היקשרות הייחודיים לו/לה.

הכלים שיוצעו במפגשים ישלבו בין תרגולים של מודעות סומאטית (גופנית) לוויסות מערכת העצבים ובין חוויות מתקנות של היקשרות כדי לסלול את הדרך חזרה לעבר היקשרות בטוחה.

מידע מלא: מפגשים עם דפוסי התקשרות (Attachment)

בני אנוש מחווטים במקור להיקשרות בטוחה.

תיאוריית ההיקשרות שהוצגה על ידי בולבי (1969) עסקה במקורה בהתפתחותם של ילדים ובתפקיד המכריע שיש בה לקשר בין הורים לילדים. אולם בשנים שחלפו מאז פורסמו ספריו של בולבי קם גוף מחקרי מקיף העוסק גם בהשפעתה של מערכת ההיקשרות על חייהם של אנשים מבוגרים. מחקר זה מוכיח עד כמה מערכת ההיקשרות נשארת פעילה לאורך כל חייו של האדם, והיא משפיעה על יחסיו הרומנטיים והזוגיים, על דינמיקות בתוך משפחות, על היבטים שונים של עולם העבודה והלימודים ועוד (בסיס בטוח, ג’ון בולבי, עם עובד 2016).

המפגשים מיועדים לכל המבקשים להכיר, להתנסות ולהעשיר את הבנתם על סגנונות ההיקשרות של עצמם ושל זולתם.

  • מפגשים עם דפוסי התקשרות, רות בן אשר , ימי ד',  17:00-20:30

  • מפגש 1 -  zoom live                  התקשרות בטוחה

  • מפגש 2 -  מפגש מוקלט מראש         התקשרות נמנעת

  • מפגש 3 -  zoom live                   התקשרות נמנעת (כולל הדגמה*)

  • מפגש 4 - מפגש מוקלט מראש        התקשרות אמביוולנטית

  • מפגש 5 - zoom live                  התקשרות אמביוולנטית (כולל הדגמה*)

  • מפגש 6 - מפגש מוקלט מראש         התקשרות בלתי מאורגנת

  • מפגש 7 - zoom live                  התקשרות בלתי מאורגנת (כולל הדגמה)*

* משתתף/ת המעוניין/ת להיות בהדגמה מוזמן לפנות אישית לרות בווטסאפ, לטלפון 054-4925983, לאחר הצפייה בהקלטה של אותו סגנון התקשרות.

שימו לב:
1. בין מפגש zoom live אחד לשני מתבקשות/ים המשתתפות/ים לצפות בהקלטה שתהווה בסיס למפגש zoom live שיבוא לאחריו. הנחיות מדויקות יינתנו במפגש הראשון.
2. בין המפגש החמישי – 22/3/23 לשביעי 29/3/23 יהיה מרווח של שבוע בלבד שבמהלכו מתבקשות/ים המשתתפות/ים לצפות במפגש המוקלט של התקשרות בלתי מאורגנת.

בהנחיית: רות בן אשר

תאריך הפתיחה הקרוב: 22/02/2023

תאריך סיום: 29/03/2023

מספר מפגשים: 7

שעות אקדמיות: 33

למי זה מתאים: קהל רחב המתעניין בתחום
זה מתאים: קהל רחב המתעניין בתחום 

bottom of page